SDH Dlouhé.webgarden.cz

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Členská základna

Složení současného výboru:

Starosta                        - Josef Hlavatý                (1991)
Místostarosta                - Jan Řehoř st.                (1972)
Jednatel                         - Roman Petera               (1998) 
Velitel sboru                  - Rudolf Janíček            
(1992)
Zástupce velitele sboru   - Petr Řehoř ml.             (2000)
Hospodář                      - Josef Tulis                   (1995)
Stojník č.1                     - Petr Balabán                (2004)
Stojník č.2                     -
Josef Tulis                   (1996)
Stojník č.3                     - Zdeněk Křivánek          (1972)
Preventista                     - Jindřich Vondruška ml. (1982)

Člen Okrskového výboru - Roman Petera

Velitelé mladých hasičů  - Jiří Hubl                       (2008)
                                     - Luboš Smetana            (1992)
                                     - Jan Řehoř ml.               (2003)Řadový členové SDH Dlouhé:

Badalíková Lucie (2007), Chalupa Pavel (1987), Chalupa Vladimír (1953), Čuhel Vlastimil (1974), Čuhel Zdeněk (2007), Hlavatá Karolína (2007), Hlavatý David (2007), Hlavatý Jiří (2007), Hlavatý Josef ml. (2007), Hublová Nikola (2007), Janíček Arnošt (1959), Janíček Rudolf (1967), Janíček Jaroslav (2007), Janíček Libor (2007), Janíčková Anna (2007), Janíčková Tereza (2007), Janíčková Vlasta (2007), Jež František (1946), Křepela Lukáš (2007), Křepela Petr (2007), Křepela Vojtěch (2007), Pavlovský František (1969), Pavlovský Jiří (1982), Kejchal Josef (1969), Peňáz Miroslav (1991), Poul František (1967), Poul Tomáš (1998), Řehoř Bohumil (1974), Řehoř Michal (2003), Řehoř Petr st.  (1967), Řehoř Petr (2000), Smetanová Kristýna (2007), Smetanová Lucie (2007), Stupka Jaroslav (2007), Stupka Richard (2007), Stupka Vladimír (2004), Šebek Rudolf (1974), Šedý Jan (1991), Šidlo Petr (1991), Šoustar Miroslav (2003), Tulis Pavel (1967), Tulis Václav (1974), Vondruška Jindřich st. (1959), Vondruška Tomáš (2007), Zadina Ladislav (2007)

 *číslo v závorce znamená rok vstupu člena do sboru

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.