SDH Dlouhé.webgarden.cz

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Historie sboru

  Po ohni, který vypukl sušením lnu na kamnech dne 22.12.1890 byl v roce 1893 založen sbor dobrovolných hasičů. V Dlouhém v té době žilo 398 obyvatel v šedesáti domech.
  Ještě téhož roku jednal obecní výbor o zakoupení stříkačky za 700 zl a výstroje a výzbroje pro 20-25 osob. Zakladatelem sboru bylo představeno na obci v jehož čele stáli František Dudek st. a František Dudek ml., Alois Pejchal. Jednatel byl František Dudek ml. Při založení bylo asi 30 členů. Sbor vlastnil jednu starou čtyřkolovou jednoproudovou stříkačku. V roce 1942 byla zakoupena motorová stříkačka firmy "Stratílek" z Vysokého Mýta, k tomu 60 metrů hadic. Od roku 1979 vlastní sbor motorovou stříkačku PPS 12 s kompletním vybavením. V roce 1972 získal sbor převodem kmenového jmění nákladní automobil Tatra 805, který byl využíván do roku 1980. Od této doby je případná doprava zajišťována nákladními auty nebo traktory. Již v roce 1893 souhlasila obec s výstavbou tzv. "šupny" pro hasičské nářadí.
  Podle dokumentace se sbor zúčastnil likvidace jedenácti požárů. Výcvik sboru probíhal ve všech obdobích formou námětových cvičení, která se konal každoročně. Nejvíce cvičení proběhlo v roce 1958 - celkem osm a čtyři školení.
  Na úseku kultury pořádal sbor každoročně plesy, v archivu jsou zmínky o pořádání pomlázkových zábav. V roce 1957 zakoupil sbor promítací přístroj Almo 16, který byl využíván k projekci filmů. Do kulturní místnosti hostince U Pávků sbor nakoupil 80 židlí a stoly, členové sboru se významně podílejí na opravě objektu.
    Stoleté výročí založení sbor oslavil symbolicky setkáním na výroční valné hromadě.
  Pět členů je držitelem medaile "Za příkladnou práci". Medaile "Za mimořádné zásluhy" byla udělena Františkovi Pavlovskému st. Odznak sv. Floriána byl udělen čtyřem členům.
  V roce 1999 členové sboru zrenovovali stříkačku Stratílek, se kterou se 9. května 1999 v Dlouhém účastnili jednoho kola soutěže v požárním útoku. Opravenou stříkačku předvedli I na hasičských dnech v Novém Městě na Moravě. V roce 2000 a 2001 se sbor zúčastnil soutěží se dvěma družstvy mužů, což je úspěch, protože se to nikdy v předchozích letech nepodařilo.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.